Wie zijn wij

Woonwaard, woongroep voor 50 plussers te Zaltbommel, is een vereniging opgericht in september 1999 op initiatief van enkele leden van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) afd. Zaltbommel.

Op een bijeenkomst over woonvormen voor ouderen, die zij organiseerden, bleek n.l. dat er grote belangstelling bestond onder senioren voor een woonvorm waar iedereen privacy kon behouden, maar waar wel naar elkaar omgekeken zou worden. Dit is dus de doelstelling van de vereniging omschreven in de statuten die op 3 juli 2008 zijn verleden bij notariskantoor Vos en Tamminga te Zaltbommel.

De vereniging is aangesloten bij de landelijke organisatie LVGO (Landelijke Vereniging voor Groepswonen Ouderen) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11046194.

Woonwaard heeft een bestuur bestaande uit 5 personen en er zijn diverse commissies in het leven geroepen die zorgen dat diverse taken binnen de woongroep uitgevoerd kunnen worden.

Wat geschiedkundige feiten

Na de oprichting brainstormden de leden in maandelijkse bijeenkomsten over plannen om dit initiatief gestalte te geven. Het viel niet mee om een plaats c.q. mogelijkheid te vinden.

Pas in 2006 werd door de provincie Gelderland, gemeente Zaltbommel en Woningcoöperatie Woonlinie het plan opgevat om een appartementencomplex voor senioren in het renovatieproject De Binnenvergt te ontwikkelen. Woonwaard kreeg een plek in dit complex en inspraak in de bouw via een opgerichte bouwcommissie, waar ook leden van Woonwaard zitting in hadden.

In 2008 werd gestart met de bouw van de huidige Nije Hof; een complex van 64 levensloopbestendige appartementen. In dit complex kreeg Woonwaard 20 appartementen toegewezen en een eigen ontmoetingsruimte met aangrenzend terras.

In februari 2010 werden de appartementen opgeleverd en konden de leden van Woonwaard, die een keuze mochten maken door hun plaats op de wachtlijst, hun appartementen betrekken.

Geef een reactie

Woongroep voor 50-plussers te Zaltbommel