Een beweegtuin voor oud en jong in de Vergt

 

Een Beweegtuin voor oud en jong in de Vergt.

In onze wijk de Vergt wonen mensen van allerlei leeftijden. Maar er ontbrak tot nu toe een plek waar jong en oud elkaar kan ontmoeten.

De nieuwbouw van de afgelopen jaren in de BinnenVergt bestaat zowel uit huizen voor gezinnen als appartementen voor ouderen en mensen met een beperking. Tijdens de Burendag in 2015 is het idee ontstaan bij enkele mensen van Woongroep de Woonwaard dat er een plek zou moeten komen waar jong en oud elkaar kan ontmoeten en ook iets kan doen.

Een plek die uitnodigt tot bewegen, want uit onderzoeken is gebleken dat het voor de gezondheid van ouderen net zo belangrijk is om te bewegen als voor jonge mensen.

Wim Dobbe en Sijke den Tek van Woongroep de Woonwaard zijn de initiatiefnemers en hebben een projectgroep gevormd met Pieternel Flamman van 50+ actief, Jerry Lenoir Buurtsportcoach/Leefstijlcoach Zaltbommel & Maasdriel, Patrick Klaassen Gezondheidsmakelaar GGD Gelderland-Zuid Afdeling Gezond Leven. Het Wijkplatform de Vergt hoorde hiervan en heeft zich bij de projectgroep gevoegd omdat wij dit burgerinitiatief van harte steunen.

De Beweegtuin wordt gerealiseerd naast het Waterplantsoen, aan het Leoninusplantsoen, zodat er een mooi geheel ontstaat waar kinderen en volwassenen met plezier kunnen zijn om te spelen, bewegen of zomaar even te komen zitten.

Natuurlijk mag iedereen oefenen op de fitnessapparaten die geplaatst worden, maar we hebben speciaal gekeken naar toestellen die voor ouderen geschikt zijn. We verwachten dat de Beweegtuin die zo dichtbij de Nije Hof, de Woonwaard, het Schootsveld en de Wielewaal ligt, veel bewoners uitnodigt om er op een van de fitnessapparaten te gaan oefenen of gewoon even buiten te zijn.

In de eerste maanden zal de sportcoach Jerry Lenoir mensen helpen bij het werken op de fitnessapparaten. Wanneer hij aanwezig is zal nog bekend gemaakt worden.

Met financiële ondersteuning vanuit het Wijkplatform en de gemeente, en van een aantal fondsen hebben we voldoende geld bij elkaar gekregen en gaat het project door! In de eerste helft van september wordt de Beweegtuin gemaakt met 11 fitnessapparaten waarop je diverse bewegingen oefent, een aantal bankjes en mooie beplanting.

De apparaten zijn in diverse steden een succes en uiteraard mag iedereen ze gebruiken! Al het materiaal is zeer degelijk, het kan tegen een stootje.

Begin september komt er nog een informatieavond in De Grote Aak waarbij iedereen welkom is.

Op 22 september van 16.30 tot 19.30 is de feestelijke opening door mevrouw J.Meijers, Gedeputeerde van de provincie Gelderland, gelijk met de opening van het Waterplein, een watertapkraan en de eerste paal die geslagen wordt voor nieuwe woningen bij dit terrein.

De gemeente Zaltbommel heeft een aanzienlijk bedrag vrijgemaakt voor de realisatie van de Beweegtuin en staat ons met raad en daad terzijde. Woonlinie heeft ons initiatief van harte ondersteund en maakt het mogelijk om de strook grond goed in te richten, zodat het een mooi geheel wordt met het Waterplein. Zij ondersteunen ons in natura.

Wij zijn de volgende fondsen zeer erkentelijk voor hun aanzienlijke bijdragen. Zonder hen had dit plan niet gerealiseerd kunnen worden:

Oranje Fonds:                           € 4.000,00

RCOAK:                                       € 4.000,00

RABO Coöperatiefonds:   € 3.950,00

Van Voorden stichting :      € 3.000,00

VSB fonds:                                 € 2.000,00

 

 

Jeu de Boules “Waterplein”

Sijke en Wim zijn al maanden bezig met overleg en besprekingen i.v.m. het ‘’Waterplein’’ aan de Hugo de Grootstraat ter hoogte van de kruising met de Johan van Oldenbarneveldstraat. Inmiddels is het plein klaar alleen de plaatsing van de beweegtoestellen moet nog gebeuren. Het leent zich uitstekend voor een potje Jeu de Boules en daarom hebben een aantal Woonwaardbewoners donderdagavond 7 juli een wedstrijdje gehouden. Het was beregezellig, het was mooi weer, er was veel belangstelling van zowel de buurtbewoners en bewoners van onze woongroep. Al met al zeker voor herhaling vatbaar. Er waren 2 teams die tegen elkaar speelden. De uiteindelijke winnaars waren Henk van Steenbergen en Jo van de Looij. Wil je de foto’s zien ga dan naar Foto Albums.

OPEN DAG op 21 mei 2016 van 13.00 uur – 16.00 uur

Heeft u interesse in het wonen in een woongroep kom dan voor informatie naar de Open Dag van Woongroep Woonwaard. Onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers kunt u zich oriënteren op het wonen in een woongroep. Het is tevens mogelijk een rondleiding te krijgen in het complex Nije Hof en wat woningen te bezichtigen. U bent welkom in de ontmoetingsruimte van de woongroep, gelegen aan de Johan de Wittstraat 50, Zaltbommel.

Voor info: Y.E. Winter, email: woonwaard@live.nl

 

Woongroep voor 50-plussers te Zaltbommel