nog wat weetjes

Hoe houden wij onze onze organisatie levendig?

Door Lief en Leed. Bij kroonjaren, jubilea en ziekte wordt hier aandacht aan gegeven.

Elke maand komt er een nieuwsbrief uit met informatie over activiteiten en wetenswaardigheden in de woongroep.

Om te genieten van de binnentuin is een werkgroep gevormd van mensen van de woongroep en bewoners Nije Hof. Zij onderhouden de tuin en houden jaarlijks een soepdag actie voor alle bewoners. Met de opbrengst worden er nieuwe kruiden en bloemen van gekocht.

Elke vijf jaar wordt er stilgestaan bij de leeftijd van ons complex en dit wordt met alle bewoners van de Nije Hof gevierd.

Woongroep voor 50-plussers te Zaltbommel